top of page

Veranderen binnen organisaties

Daar waar in achterliggende jaren ICT gestart is als ondersteunend aan de bedrijfsprocessen, vervult ICT meer en meer een sleutelrol in het behalen van bedrijfsdoelstellingen en zelfs in het creëren van nieuwe kansen. Omdat hiermee het gebruik en toepassen van ICT binnen organisaties groeit, steeds complexer wordt en een steeds groter belang inneemt, neemt ook het belang van goed ICT-management toe.

​Vanuit ons eigen werk hebben wij ervaren dat grote ondernemingen vanuit het bestuur de mogelijkheid hebben ICT-beslissingen te delegeren naar ICT-professionals. Binnen deze organisaties zorgt een goed IT-beleid voor een transparant raamwerk waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn toegewezen aan specifieke personen of groepen.

Omdat de beschikbare resources binnen de kleine en middelgrote onderneming vaak beperkt zijn, ontbreekt de mogelijkheid om ICT gerelateerde taken naar specifieke ICT-professionals te delegeren. In deze gevallen is het van belang dat binnen de organisatie ICT-management en daarmee ICT-beleid toch op een of andere manier goed geborgd is. ​Vanuit deze behoefte hebben wij in 2015 VeranderBankert opgestart en bieden wij u als ondernemer graag ondersteuning.

 

Op deze site kunt u terugvinden op welke wijze wij u kunnen ondersteunen in goed ICT-management.

bottom of page